ZP traci w porównaniu do analogicznego badania z ubiegłego miesiąca 2 punkty procentowe, a KO - 1 punkt proc. Polska 2050 zyskuje 2 punkty procentowe.

Reklama

Konfederacja uzyskała w sondażu 9 proc. poparcia (wzrost o 1 punt proc.), Lewica - 8 proc. (bez zmian), a Polskie Stronnictwo Ludowe - 4 proc. (bez zmian).

Również Kukiz'15 i Porozumienie utrzymały swoje poparcie na tym samym poziomie - jest to odpowiednio 2 proc. i 1 proc. Inne niż wskazane ugrupowanie wybrał 1 proc. respondentów.

Więcej Polaków chce iść na wybory

Reklama

Deklarowana frekwencja wynosi 59 proc. (wzrost o 2 punkty procentowe).

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od 2 do 5 grudnia 2022 roku, na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział 1071 osób.