Odwołana została także, na wniosek ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska.

O tych decyzjach poinformowano w środę na rządowej stronie gov.pl.

W komunikacie CIR przypomniano, że wszystkie te instytuty istnieją od 2021 roku i są jednostkami budżetowymi podległymi szefowi rządu.

Reklama

Działalność instytutów

Jak podkreślono, Instytut Pokolenia zajmuje się przygotowaniem badań, opinii i ekspertyz w zakresie demografii; Instytut Strat Wojennych - badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych w zakresie strat wojennych zadanych Państwu Polskiemu i jego obywatelom w toku II wojny światowej. Natomiast Instytut De Republica prowadzi działalność wydawniczą, naukową oraz popularyzatorską.

W końcu grudnia szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec poinformował, że premier Donald Tusk odwołał członków rad: Instytutu Strat Wojennych, Instytutu De Republica, Instytutu Europy Środkowej, Instytutu Pokolenia i Instytutu Zachodniego - w tym zakresie, w którym ma do tego kompetencje.

"Działalność instytutów była mocno krytykowana"

Reklama

Podjęte zostały takie decyzje i dotyczą nie tylko członków rady Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego, ale też pozostałych instytutów, które zostały powołane przez PiS i których działalność w ostatnich latach była mocno krytykowana ze względu z jednej strony na nadużycia finansowe, a z drugiej za obsadzenie funkcji zarówno zarządzających, jak i nadzorczych, w tych instytutach przez osoby wprost ze środowiska PiS, albo blisko z nimi związane - powiedział wówczas Grabiec.

Dodał, że kolejnym podjętym krokiem ma być "mocny przegląd aktywności tych instytucji", a na koniec - decyzja czy zostaną utrzymane i jaką rolę powinny pełnić w przyszłości. Pytany jakich instytutów, obok Instytutu Strat Wojennych, dotyczy decyzja premiera, wymienił wówczas: Instytut De Republica, Instytut Europy Środkowej, Instytut Pokolenia i Instytut Zachodni.