"To porażająca liczba" - powiedziała zastępczyni sekretarza generalnego Rady Europy Maud de Boer-Buquicchio, podkreślając, że ochrona dzieci przed wszelkimi formami przemocy jest "priorytetem politycznym".

Reklama

De Boer-Buquicchio zwróciła uwagę na znaczenie konwencji międzynarodowych, które określają mechanizmy służące do monitorowania i oceny przestrzegania przez poszczególne państwa zapisów dotyczących walki z przemocą wobec dzieci.

Jednym z takich dokumentów jest - jak podkreśliła - europejska konwencja praw człowieka z 1950 r.