Dyrektor MAEA do spraw wypadków Elena Buglova powiedziała na piątkowej konferencji prasowej w Wiedniu, że badanie kolejnych próbek z Iitate wykazało spadek skażenia radioaktywnym jodem-131 z 20 do 7 megabekereli na metr kwadratowy.

Reklama

"Wartość ta jest niższa od tej, od której mówiliśmy w środę. Ponieważ mamy więcej próbek gleby, wiemy, że sytuacja poprawia się" - dodał Gerhard Proehl z MAEA. Poinformował też, że Agencja dysponuje 15 próbkami pobranymi w dniach 19-29 marca.

Denis Flory, zastępca dyrektora generalnego MAEA, powiedział na konferencji, że Agencja nigdy nie zalecała ewakuacji z zagrożonych terenów, gdyż decyzja ta należy do japońskich władz. Dodał, że ogólna sytuacja w elektrowni Fukushima, poważnie uszkodzonej przez trzęsienie ziemi 11 marca, pozostaje "bardzo poważna".

Wcześniej, w środę MAEA po zbadaniu próbek zaleciła rządowi Japonii, by ponownie ocenił sytuację w promieniu 40 km od elektrowni atomowej, gdyż zarejestrowano skażenie gleby dwukrotnie wyższe od dopuszczalnego.

Władze japońskie ewakuowały jak dotąd ludzi mieszkających w promieniu 20 km od uszkodzonej elektrowni.