Dyskusja na ten temat toczyła się całymi latami. Za godzący w równouprawnienie kobiet uznano wers "Tyś ojczyzną wielkich synów" (Heimat bist du grosser Soehne). Porozumienie międzypartyjne przewiduje zmianę stosownej ustawy jesienią; hymn w nowej wersji miałby obowiązywać od 1 stycznia 2012 roku.

Reklama

Nie sprecyzowano jeszcze, jak dokładnie ma brzmieć wspomniany wers. Proponuje się "Ojczyzno wielkich cór i synów" (Heimat grosser Toechter, Soehne), ale możliwe są i inne wersje.

Autorką tekstu hymnu, rozpoczynającego się od słów "Kraju gór, kraju rzek" jest poetka Paula Preradović. Rząd Austrii przyjął ten tekst w 1947 roku.