"Jeśli chodzi o Polskę i Litwę, to współpraca między Prokuraturą Generalną Białorusi i analogicznymi organami państwowymi tych krajów nie jest przerwana" - powiedział Chłyszczanka, szef wydziału międzynarodowego w prokuraturze. Jak mówił, białoruska prokuratura aktywnie prowadzi korespondencję z kompetentnymi organami w Polsce w różnych sprawach dotyczących okazania pomocy prawnej.

Reklama

"W szczególności, mamy wnioski polskiej strony, jak i Polska ma nasze wnioski, o ekstradycję poszczególnych osób" - wskazał przedstawiciel prokuratury.

Ostatnia prośba z Litwy o udzielenie pomocy prawnej trafiła do strony białoruskiej 24 sierpnia - dodał.

Chłyszczanka wskazał, że Białoruś jest stroną wielu umów międzynarodowych dotyczących pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych. Według niego takie umowy mają wspólną regułę dotyczącą przerwania ich obowiązywania - strona, która ma zamiar wstrzymać obowiązywanie umowy, powinna o tym powiadomić drugą stronę. "Moim zdaniem, niewłaściwe byłoby mówić w obecnej sytuacji o jakimś wstrzymaniu obowiązywania umów międzynarodowych. Wręcz przeciwnie, trzeba wzmocnić tę współpracę i znaleźć sposoby jej polepszenia" - mówił przedstawiciel białoruskiej prokuratury.

Litwa i Polska ogłosiły, że Białoruś nadużywa mechanizmu pomocy prawnej po aresztowaniu w Mińsku obrońcy praw człowieka Alesia Bialackiego, którego oskarżono o przestępstwa podatkowe. Zatrzymanie działacza umożliwiły dane o jego koncie bankowym przekazane władzom białoruskim przez litewskie Ministerstwo Sprawiedliwości. Później okazało się, że informacji o przepływach na koncie Bialackiego w banku w Polsce udzieliła również polska Prokuratura Generalna.

W zeszłym tygodniu szef MSZ Polski Radosław Sikorski powiedział, że "kwestią do rozważenia" jest wypowiedzenie przez Polskę umowy o pomocy prawnej z Białorusią lub jej zakresu.

Według współpracowników Bialackiego, szefa z Centrum Praw Człowieka "Wiasna", dochody, których dotyczą postawione mu zarzuty, to środki przekazywane przez zagraniczne fundacje na działalność "Wiasny", w tym pomoc osobom prześladowanym na Białorusi z przyczyn politycznych. Niezarejestrowana oficjalnie "Wiasna" jest jedną z najbardziej znanych organizacji pozarządowych na Białorusi, Bialacki jest też wiceprzewodniczącym Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka (FIDH).