W katechezie na temat rozpoczętego w środę Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan papież przypomniał wiernym, że temat tegorocznych obchodów, Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa, został zaproponowany przez polskich katolików oraz chrześcijan innych wyznań z Polskiej Rady Ekumenicznej.

Reklama

Benedykt XVI zauważył, że polska grupa ekumeniczna zastanawiając się nad swoim doświadczeniem jako narodu chciała podkreślić, jak silne jest wsparcie wiary chrześcijańskiej w obliczu prób i wstrząsów, jakimi była nacechowana historia Polski.

Dzieje narodu polskiego, który zaznał okresu demokratycznego współżycia i wolności religijnej, jak to miało miejsce na przykład w XVI wieku, zostały naznaczone w ostatnich wiekach przez najazdy i klęski, ale także nieustanną walkę z uciskiem oraz pragnienie wolności. Wszystko to skłoniło grupę ekumeniczną do pogłębionej refleksji nad prawdziwym znaczeniem zwycięstwa i porażki - mówił papież.

Benedykt XVI wskazał, że Sobór Watykański II uznał dążenia ekumeniczne za centrum życia i działania Kościoła. Przytoczył słowa Jana Pawła II: Ta jedność, którą Pan dał swemu Kościołowi i którą pragnie ogarnąć wszystkich, nie jest czymś mało istotnym, ale stanowi centralny element Jego dzieła. Nie jest też drugorzędnym przymiotem wspólnoty Jego uczniów, lecz należy do jej najgłębszej istoty.

Papież zaznaczył, że od początków współczesnego ruchu ekumenicznego, który narodził się ponad 100 lat temu, panowała świadomość, iż brak jedności między chrześcijanami stanowi przeszkodę do bardziej skutecznego głoszenia Ewangelii, ponieważ - jak dodał - zagraża naszej wiarygodności.

Zwracając się do Polaków Benedykt XVI powiedział: Dzisiaj pragnę zachęcić was do ufnej modlitwy o jedność chrześcijan. Niech nie zabraknie też gestów wzajemnego zrozumienia, pojednania i gotowości do dialogu. Niech będą one, zgodnie z hasłem tego Tygodnia modlitw, świadectwem przemiany i zwycięstwa Chrystusa w naszym życiu.

Waszym ekumenicznym dążeniom z serca błogosławię - dodał papież.