Opracowana z inicjatywy USA i Japonii umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrabianymi (Anti-Counterfeiting Trade Agreement - ACTA) została w styczniu podpisana przez Unię Europejską, ale nie uczyniły tego jeszcze wszystkie jej kraje członkowskie.

Reklama

ACTA ma między innymi zapewnić ochronę własności intelektualnej w internecie.