Sąd Konstytucyjny uznał, że obecny parlament, w którym dominują islamiści, został wybrany niezgodnie z konstytucją; sąd zakwestionował jego skład - poinformowała oficjalna agencja MENA. Sąd uznał za nieważne mandaty jednej trzeciej składu parlamentu. W rezultacie - jak tłumaczył sąd - "skład całej izby jest nielegalny". Przewodniczący Faruk Soltan powiedział, że niższa izba musi zostać rozwiązana i odbędą się nowe wybory.

Reklama

Według źródeł w armii Najwyższa Rada Wojskowa zebrała się w czwartek po południu na specjalnym posiedzeniu w celu omówienia konsekwencji orzeczenia Sądu Konstytucyjnego w sprawie rozwiązania parlamentu. Agencja AFP pisze, że NRW może ogłosić, iż przejmie władzę ustawodawczą do czasu wyborów nowej niższej izby parlamentu, 508-osobowego Zgromadzenia Ludowego (Madżlis el-Szaab).

Wysoki przedstawiciel Bractwa Muzułmańskiego ocenił, że orzeczenie Sądu w sprawie parlamentu to "zamach stanu". W wyniku zakończonych w styczniu wieloetapowych wyborów do Zgromadzenia Ludowego prawie połowę miejsc zdobyła umiarkowanie islamistyczna Partia Wolności i Sprawiedliwości (FJP) utworzona 30 kwietnia 2011 r. przez Bractwo Muzułmańskie. Prawie jedną czwartą miejsc uzyskali skrajni islamiści z partii Nur. Na trzecim miejscu uplasowała się partia Wafd, a na czwartym koalicja laicka pod nazwą Blok Egipski.