Parlament Europejski skrytykował Rosję za łamanie wolności słowa i stowarzyszeń oraz nękanie organizacji pozarządowych. W przyjętej rezolucji posłowie wezwali rosyjskie władze do zagwarantowania politycznego pluralizmu i wolności mediów.

Reklama

Parlament stwierdził, iż Rosja nie wywiązuje się ze swoich międzynarodowych zobowiązań. Wezwał Moskwę do zaprzestania rejestrowania organizacji pozarządowych, jako „zagranicznych agentów”, zaniechania przeszukań i konfiskat mienia jak również tworzenia wrogiej atmosfery wobec społeczeństwa obywatelskiego. Posłowie wyrazili też głębokie zaniepokojenie z powodu doniesień o kolejnych politycznie motywowanych procesach oraz braku dochodzeń w sprawie poważnych przestępstw.

Wezwali także Komisję Europejską do wprowadzenia w całej Unii zakazu wydawania wiz oraz zamrożenia aktywów finansowych wszystkich rosyjskich urzędników, którzy przyczynili się do śmierci Siergieja Magnickiego, przeciw któremu pośmiertnie prowadzony jest proces. Parlament wyraził też zaniepokojenie sprawą Aleksieja Nawalnego oponenta prezydenta Putina i politycznym charakterem jego oskarżenia. Unijne misje monitorowały procesy wszystkich obrońców praw człowieka, a szczególności na szczeblu regionalnym.