Unia Europejska tłumaczy, że sytuacja na Białorusi nie poprawiła się w ostatnim okresie jeśli chodzi o przestrzeganie praw człowieka i międzynarodowych standardów.

Reklama

Białoruskie władze mimo apeli wciąż nie wypuściły na wolność wszystkich więźniów politycznych i żaden z nich nie został zrehabilitowany. Opozycjoniści wciąż narzekają, że nie mają zagwarantowanej swobody zrzeszania się i wypowiedzi.

Decyzja o przedłużeniu sankcji oznacza, że do końca października przyszłego roku ponad 230 działaczy białoruskiego reżimu pozostanie na czarnej liście i będzie miało zakaz wjazdu na teren Unii. Ponadto ich aktywa finansowe w Europie pozostaną zamrożone, podobnie jak 25 białoruskich firm współpracujących z reżimem w Mińsku.