Wynik głosowania spowodował oburzenie opozycji. Z ław opozycyjnych podniosły się pomruki niezadowolenia i okrzyki: wstyd.

Reklama

Jeszcze przed głosowaniem przedstawiciel rządzącej Partii Regionów Wołodymyr Olijnyk powiedział z trybuny w Radzie Najwyższej, iż parlamentarna grupa robocza powinna kontynuować prace i przygotować własny projekt ustawy. W ciągu ostatniego tygodnia, jej członkowie: z opozycji i rządzącej większości nie mogli osiągnąć porozumienia w tej sprawie.

Wcześniej Rada Najwyższa przyjęła inną ustawę konieczną dla integracji europejskiej - o zmianach w ordynacji wyborczej. Zarówno opozycja, jak i rządząca Partia Regionów odwołały wszystkie przedstawione wcześniej poprawki do tego dokumentu.
Posiedzenie obserwowali przedstawiciele misji Parlamentu Europejskiego Pat Cox i Aleksander Kwaśniewski oraz unijny ambasador w Kijowie Jan Tombiński.

Julia Tymoszenko przebywa w kolonii karnej w Charkowie, gdzie odsiaduje wyrok 7 lat pozbawienia wolności. W październiku 2011 roku została skazana za niegospodarność i spowodowanie strat przedsiębiorstwa Naftohaz Ukraina. Chodzi o niekorzystne umowy z Rosją na dostawy gazu na Ukrainę.

Postępowanie karne wobec byłej premier oraz członków jej rządu stały się poważnym problemem w dążeniach Ukrainy do integracji z Unią Europejską. Parlament Europejski przyjął rezolucję krytykującą Kijów. Zwolnienie Tymoszenko z więzienia jest głównym warunkiem podpisania umowy stowarzyszeniowej. Umowa miała zostać podpisana podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie pod koniec miesiąca.