Czarna lista jest na razie tajna. Jutro ukaże się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wtedy będzie wiadomo kto został na nią wpisany. Według informacji Polskiego Radia listę otwiera Wiktor Janukowycz. Są na niej także jego bliscy współpracownicy, w tym szef administracji, były prokurator generalny, oraz byłe szefostwo służb bezpieczeństwa i ministerstwa sprawiedliwości. Zgodnie z decyzją państw członkowskich, od jutra aktywa finansowe 18 osób w europejskich bankach zostaną zamrożone.

Reklama

Sankcje przewidują także odzyskanie części zamrożonych funduszy, jeśli - jak poinformowano - spełnione zostaną niezbędne ku temu warunki. Sankcje finansowe mają obowiązywać przez rok. Wbrew wcześniejszym przewidywaniom Unia Europejska nie zdecydowała się na sankcje wizowe. Jeden z dyplomatów tłumaczył Polskiemu Radiu, że zamrożenie kont w bankach jest dotkliwszą karą aniżeli zakaz wjazdu do Unii Europejskiej.