Japońskie wyspy Senkaku, do których pretensje roszczą Chiny, będą bronione przez USA. Amerykański prezydent Barack Obama zapewnił w trakcie wizyty w Japonii, że traktat bezpieczeństwa łączący Tokio i Waszyngton dotyczy wszystkich terytoriów pod japońską administracją, także Senkaku.

Reklama

Traktat o wzajemnej współpracy i bezpieczeństwie między Japonią a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z 1960 roku mówi między innymi o tym, że atak na jedną ze stron umowy będzie potraktowany jako zamach na bezpieczeństwo drugiej strony i spotka się z odpowiedzią.