Mołdawianie z paszportami biometrycznymi od dziś nie potrzebują wiz, by podróżować do krajów strefy Schengen. Zniesienie obowiązku wizowego dotyczy pobytów krótkoterminowych (90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu). Osoby, które nie mają jeszcze paszportów spełniających wymogi, w dalszym ciągu zobowiązane są ubiegać się o wizy.

Reklama

Tryb wydawania krajowych wiz długoterminowych (bezpłatnych) oraz ubiegania się o stały pobyt nie ulegają zmianie. Mołdawia od dawna starała się uzyskać ułatwienia wizowe dla swoich obywateli. W tym celu przez ostatnie cztery lata przeprowadziła liczne zmiany prawne i instytucjonalne.Jak podkreśla polski MSZ wejście w życie ruchu bezwizowego z Mołdawią jest dowodem efektywności wsparcia oferowanego przez Unię Europejską partnerom na Wschodzie, jak i pokładanego w nich zaufania.