Według Eurostatu, w lipcu pracy nie miało niewiele prawie 25 milionów obywateli Unii, z czego ponad 18 milionów w strefie euro.

Bezrobocie wśród młodzieży wyniosło 21,7 procent w całej Wspólnocie co oznacza, że problem ten dotyczył ponad 5 milionów osób poniżej 25 roku życia. Najniższy poziom bezrobocia odnotowano w Niemczech i w Austrii - 4,9 procent, najwyższy w Grecji i w Hiszpanii. Stopa bezrobocia w tym ostatnim kraju wyniosła 24,5 procent.

Reklama

Jeśli chodzi o Polskę, to w lipcu bez pracy było 9 procent osób w wieku produkcyjnym. Dane Eurostatu różnią się od tych, które podał niedawno Główny Urząd Statystyczny, bo różna jest metodologia badań. Według GUS w lipcu bezrobocie wyniosło 11,9 procent.