Poczucie zagrożenia Polaków w związku z sytuacją na Ukrainie zdecydowanie wzrosło. Podobne, równie złe nastroje panowały w marcu, po aneksji Krymu przez Rosję - wynika z badania CBOS.78 procent ankietowanych przyznało, że sytuacja na Ukrainie stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski. Przeciwnego zdania było 16 procent. Odsetek osób obawiających się o to wzrósł od badania sprzed dwóch miesięcy znacznie - o 29 punktów procentowych. Z kolei grupa osób przekonanych, że kryzys Ukraiński Polsce nie zagraża zmniejszyła się - o 26 punktów.

Ankietowanych zapytano też o ocenę skuteczności sankcji nałożonych na Rosję przez Unię Europejską. 63 procent uznało, że sankcje nie zniechęcą Rosji do podsycania konfliktu Ukrainie. Nadzieję na to wyraziło 20 procent sondowanych. Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo, w dniach 19-25 sierpnia, na reprezentatywnej próbie losowej 980 dorosłych mieszkańców Polski.