Bundestag jednogłośnie opowiedział się za ustawą, która pozwala wypłacać emerytury żyjącym w Polsce byłym pracownikom zatrudnionym w gettach. Dotychczas nie było to możliwe z powodu podpisanej 40 lat temu polsko-niemieckiej umowy, która wykluczała takie świadczenia. Decyzja Bundestagu zmienia jednak tę sytuację. Renty i emerytury z tytułu pracy w getcie będą mogły być transferowane do osób zamieszkałych na terytorium Polski.

Reklama

Szacuje się, że w Polsce żyje jeszcze od 500 do 800 osób, które w czasie wojny pracowały w gettach.