Polska zdecydowanie sprzeciwia się wszelkim przejawom terroryzmu, który stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń i wyzwań w XXI wieku - głosi oświadczenie ministerstwa.

Reklama

Ataki terrorystyczne skierowane przeciwko niewinnym ludziom, nie mogą być uzasadnione żadną ideologią ani celami politycznymi.

MSZ przekazało kondolencje rodzinom ofiar i rannym, władzom Turcji oraz osobom dotkniętym atakiem.

W związku z niestabilną sytuacją na pograniczu turecko-syryjskim, turecko-irackim oraz sporadycznie w innych rejonach południowo-wschodniej Turcji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo zaleca powstrzymanie się od podróży w te regiony kraju, osobom tam przebywającym czasowo rozważenie ich opuszczenia, a mieszkającym na stałe - zachowanie szczególnej ostrożności.