Projekt nowelizacji ustawy przewiduje ograniczenie do 30 dni czasu przebywania na terenie Holandii imigrantów, którym odmówiono azylu. Po miesiącu będą oni deportowani lub na własną rękę będą musieli opuścić Holandię.

Reklama

Amsterdam planuje ponadto zamknięcie 30 regionalnych placówek dla uchodźców. Od początku listopada osoby, którym odmówiono azylu, będą mogły schronić się wyłącznie w sześciu krajowych ośrodkach.

Holenderski projekt został skrytykowany przez komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej. W wydanym raporcie autorzy ONZ-owskiej komórki zwrócili uwagę, że podstawowe potrzeby imigrantów powinny zostać bezwarunkowo zapewnione przez cały czas ich pobytu na terenie tego kraju.

Plany dotyczące zaostrzenia polityki migracyjnej zapowiadają również Węgrzy. Rząd w Budapeszcie chce ustanowić strefy tranzytowe, w których lokowani będą imigranci oczekujący na przyznanie azylu. Planowana jest ponadto modyfikacja kodeksu karnego oraz rozmieszczenie na terenie kraju sił zbrojnych. Jak podkreśliła rządząca koalicja, zmiany te mają na celu kontrolę olbrzymiej liczby imigrantów, którzy w ostatnim czasie przybywają na Węgry.