Z wyliczeń ekonomistów: Jewsieja Gurwicza i Ilii Prilepskowo wynika, że w ciągu dwóch lat Rosja straciła z powodu zachodnich sankcji prawie 170 miliardów dolarów. Natomiast o 400 miliardów dolarów zmniejszyły się wpływy do rosyjskiego budżetu w związku ze spadkiem cen ropy na światowych giełdach. Eksperci dodają, że tempo rozwoju rosyjskiej gospodarki spadło aż trzykrotnie w stosunku do poprzednich lat, na co ich zdaniem, ma również wpływ ucieczka zagranicznego kapitału i brak zainteresowania ze strony inwestorów.

Reklama

Kryzys finansowy odczuwają już od dawna także przeciętni obywatele. Systematycznie rosną ceny podstawowych produktów, usług komunalnych i paliwa. Przy tym chwiejny i utrzymujący się na niskim poziomie kurs rubla szkodzi sektorowi bankowemu.