Iwan Czerniachowski, sowiecki generał odpowiedzialny za niszczenie struktur Armii Krajowej nie będzie miał już swojej ulicy w Żytomierzu. W tym trzystutysięcznym mieście, podobnie jak na całej Ukrainie prowadzona jest akcja dekomunizacyjna. Decyzją rady miejskiej jedna z centralnych ulic miasta, ulica Czerniachowskiego, przemianowana została na ulicę imienia polskiego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Swoją ulicę będzie miał również inny słynny Polak - święty Jan Paweł II.

Reklama

Polskie akcenty to wynik działań miejscowych Polaków. Władze Żytomierza nowymi nazwami ulic uhonorowały przede wszystkim postaci z historii Ukrainy. Znaleźli się wśród nich między innymi metropolita Andrzej Szeptycki, ale też Stepan Bandera czy Jewhen Konowalec.

Na całej Ukrainie w ramach dekomunizacji przemianowaniu podlegają tysiące nazw ulic, ponad 700 nazw miejscowości. Polskie akcenty w nazwach ulic znalazły się również w ukraińskiej stolicy. Tutaj, ulicę polskiej komunistki Wandy Wasilewskiej przemianowano na ulicę Janusza Korczaka - polskiego pedagoga pisarza.