Według źródeł projekt, wynegocjowany z tureckim premierem Ahmetem Davutoglu, trafił pod obrady szefów unijnych państw i rządów. Jeśli zostanie zaakceptowany, to do przywódców "28" dołączy Davutoglu, by ostatecznie przypieczętować porozumienie.

W trakcie kilku godzin negocjacji z tureckim premierem wypracowano propozycje kompromisu w spornych dotychczas kwestiach. Uzgodniono m.in., że już od 20 marca, czyli od najbliższej niedzieli, rozpocznie się odsyłanie do Turcji imigrantów, którzy po tej dacie przedostaną się nielegalnie na greckie wyspy. Zastrzeżono, że każda osoba będzie traktowana indywidualnie, nie będzie zawracania imigrantów i zbiorowego odsyłania.

Uzgodniono także, że do końca czerwca br. Unia i Turcja otworzą jeden rozdział negocjacji akcesyjnych (dotyczący spraw budżetowych), a jednocześnie przyśpieszą przygotowania do otwarcia kolejnych rozdziałów rokowań w sprawie przystąpienia Turcji do UE - podały źródła. Ankara domagała się wcześniej od Unii zobowiązania do otwarcia pięciu rozdziałów negocjacyjnych, na co jednak nie zgadzał się Cypr.

Przyśpieszone ma być też przekazanie 3 mld euro unijnego wsparcia dla uchodźców syryjskich przebywających w Turcji; w ciągu tygodnia powstać ma wspólna lista konkretnych projektów, które będą finansowane z tego funduszu.