Pomimo upomnień przewodniczącego nie skończyło się na jednorazowym ataku. Z tą różnicą, że za drugim razem Laszko wykazał się refleksem i w porę się cofnął.

Reklama