Szef rządu był pytany na konferencji prasowej o środową wypowiedź prof. Małgorzaty Gersdorf, która powiedziała, że jej kadencja jako I prezes Sądu Najwyższego nie podlega dyskusjom i zmianom ustawowym. Odsyłam do art. 180 konstytucji, który jasno mówi, kto i na jakiej zasadzie decyduje o wieku emerytalnym dla sędziów - powiedział premier. Art. 180 ust, 4 konstytucji mówi, że granicę wieku, po osiągnięciu której sędziowie przechodzą w stan spoczynku, określa ustawa. Wszystko jest jak najbardziej zgodne z konstytucją - oświadczył Mateusz Morawiecki.

Reklama

Gersdorf powołuje się z kolei na art. 183 ust. 3 konstytucji, mówiący o tym, że "pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego".

Premier odniósł się także do krytycznych wypowiedzi europosłów podczas środowej debaty w Parlamencie Europejskim. Brak poinformowania europarlamentarzystów co do sytuacji w Polsce był tak głęboki, że panią prezes Gersdorf, kluczowe osoby, które komentowały, uważają za prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Poziom niezrozumienia jest bardzo głęboki - ocenił Morawiecki.

Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia, w dniu następującym po upływie trzech miesięcy od tego terminu, czyli w środę 4 lipca, w stan spoczynku przechodzą z mocy prawa sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia. W związku z tym sędziowie ci od środy według ustawy przestają pełnić swe funkcje. Mogą oni dalej orzekać, jeśli w ciągu miesiąca od wejścia w życie nowej ustawy złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a prezydent wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego SN.

We wtorek w SN było 73 sędziów, spośród których 27 ukończyło 65. rok życia. Z kolei spośród tych 27 sędziów oświadczenia dotyczące woli pozostania na stanowisku z powołaniem na podstawę prawną nowej ustawy o SN złożyło dziewięciu sędziów. Natomiast w siedmiu kolejnych oświadczeniach sędziowie powołali się bezpośrednio na Konstytucję RP, nie dołączyli także zaświadczeń o stanie zdrowia.

Gersdorf wydała we wtorek zarządzenie o wyznaczeniu jako kierującego pracą SN prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN sędziego Józefa Iwulskiego "do zastępowania I prezes SN na czas swojej nieobecności".