Z wielką satysfakcją przyjmuję fakt, że - trzy lata od momentu inauguracji w Nowym Jorku Inicjatywy Trójmorza - znajdujemy się dzisiaj w tak zaawansowanym etapie współpracy. Uczestniczymy w trzecim szczycie Trójmorza oraz w pierwszym Forum Biznesowym, które jest wydarzeniem towarzyszącym, ale dla nas niezwykle ważnym" - mówił prezydent.

Reklama

Jak ocenił, te ważne wydarzenia świadczą o konsekwentnym rozwoju formatu współpracy regionalnej. Nie zatrzymaliśmy się bowiem w miejscu, nie ograniczamy się jedynie do rozmów, nie poprzestajemy na politycznej teorii - zaznaczył Andrzej Duda. Świadomi wyzwań stojących przed naszym regionem, kontynuujemy naszą ambitną politykę modernizacji regionów. Chcemy być - i w gruncie rzeczy jesteśmy - politycznymi praktykami, współtwórcami Europy Środkowej - sprawczej i podmiotowej w skali globalnej - podkreślił prezydent

Prezydent podkreślił, że topografii Trójmorza nie można pojąć poza granicami Europy i przestrzeni transatlantyckiej. Jak zaznaczył, z tym większą więc satysfakcją przyjmuje obecność na szczycie bukareszteńskim sekretarza ds. energii USA Ricka Perry'ego. Współpraca energetyczna, dywersyfikacja źródeł dostaw energii, rozwój rynku LNG, to dziedziny o wielkim znaczeniu dla Polski i dla całego Trójmorza; dlatego współpraca z USA jawi się tutaj jako dziedzina kluczowa, istotna. Cieszymy się, że Trójmorze dla Ameryki stało się strategicznym narzędziem do budowania relacji z Europą Środkową - oświadczył Andrzej Duda.

Prezydent ocenił, że świadczy o tym nie tylko wysoka i ciągle rosnąca aktywność amerykańskiego biznesu na obszarze Trójmorza, ale także zainteresowanie i wsparcie ze strony władz amerykańskich dla idei trójmorskiej. Prezydent zaznaczył, że wielokrotnie mógł się o tym przekonać osobiście" podczas rozmów z najwyższymi przedstawicielami administracji USA. Chcę państwa zapewnić, że również ten temat poruszę jutro w czasie mojej oficjalnej wizyty w Białym Domu - zadeklarował prezydent.