Poseł Zbigniew Gryglas zabronił uczestnictwa w Parlamentarnym Zespole Trójmorza koordynatorowi strategicznego programu Trójmorza, co wzbudziło stanowczy protest środowisk organizacji pozarządowych. Eksperci i przedstawiciele ambasad opuścili posiedzenie.

Reklama

Dziś o godzinie 12:00 odbędzie się konferencja prasowa w Sejmie RP, poświęcona wczorajszej sytuacji.

Poseł Zbigniew Gryglas zabronił uczestnictwa w Parlamentarnym Zespole Trójmorza koordynatorowi strategicznego programu Trójmorza, pani Angelice Jarosławskiej, której program był jednym z inicjatorów tego Zespołu Parlamentarnego.

W spotkaniu uczestniczył także Antoni Macierewicz, wspierający posła Zbigniewa Gryglasa.

Środowiska weteranów i ekspertów były oburzone, że zostały wykorzystane do prowadzonej kampanii wyborczej, sądząc początkowo, iż będą brać udział w pracach zespołu z prawdziwego zdarzenia, który będzie pracował merytorycznie.

Reklama

Angelika Jarosławska, która znalazła się niedawno na okładce magazynu "Forbes" za koordynację programu Polska 3.0, otrzymała zaproszenie na posiedzenie Zespołu Parlamentarnego, a następnie – nieuzasadnioną odmowę ze strony posła Zbigniewa Gryglasa. Zespół programu Polska 3.0 otrzymał dzień przed posiedzeniem Parlamentarnego Zespołu nieoczekiwany telefon z sugestią, aby koordynator stojąca na czele programu nie pojawiła się na posiedzeniu Zespołu. Została także wykreślona z listy uczestników.

Reklama

Angelika Jarosławska jest koordynatorem oddolnego programu klastrowego – Polska 3.0, który skupia ponad 3700 polskich przedsiębiorstw – od sektora MŚP po największe polskie firmy, w tym firmy rodzinne, a także ośrodki naukowe i uczelnie. Nigdy nie był finansowany ze środków krajowych ani zagranicznych. Program Polska 3.0 przygotował liczne opracowania dla polskiej gospodarki i przemysłu.

Tuż przed posiedzeniem Parlamentarnego Zespołu Trójmorza, poseł Zbigniew Gryglas przekazał ekspertom programu Polska 3.0 informację, że nie mogą zabierać głosu podczas dyskusji.

Tuż po rozpoczęciu posiedzenia Zespołu Parlamentarnego, jeden z inicjatorów programu Polska 3.0 zabrał oficjalnie głos. Powiedział, że jest to skandaliczne, że pozarządowe organizacje, NGO, zostały wykluczone ze spotkań.

Po minucie od zabraniu głosu przez eksperta, poseł Zbigniew Gryglas wezwał Straż Sejmową, która w bezradności stała obok zabierającego głos eksperta.

Eksperci programu Polska 3.0, a za nimi wielu ekspertów uczestniczących w posiedzeniu Zespołu, wyszli od razu po tym incydencie z posiedzenia.

Posiedzenie opuścili m.in. kmdr. Dariusz Wichniarek - były dowódca JW Formoza i planista strategii MON, prof. Paweł Soroka - koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego, Marek Niemczyk - prezes Stowarzyszenia Podatników w Polsce i Rady Programowej Krajowej Izby Gospodarczej, Andrzej Voigt - ekspert Centrum im. Adama Smitha, Zbigniew Żmudziński - przewodniczący Rady Ekspertów Polska 3.0, Bogdan Węgrzynek - jeden z inicjatorów Programu i przedstawiciele ambasad, biorących udział w Posiedzeniu.

Warto nadmienić, iż Angelika Jarosławska, jak również eksperci programu Polska 3.0, wspierali merytorycznie posła Zbigniewa Gryglasa przed pierwszym posiedzeniem Zespołu, na którym to Jarosławska przedstawiła szczegółowo program Polska 3.0.

Program Polska 3.0 został określony strategicznym programem Trójmorza i był prezentowany na Szczycie Trójmorza w Bukareszcie, a także administracji prezydenta Donalda Trumpa.

Program Polska 3.0 jest m.in. odpowiedzialny za przywracanie żeglugi śródlądowej w Polsce.

Źródło informacji: Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw
UWAGA: Za materiał opublikowany przez Centrum Prasowe PAP odpowiedzialność ponosi jego nadawca, wskazany każdorazowo jako "źródło informacji". (Centrum Prasowe)