- Chodzi przede wszystkim o kwestie związane z edukacją i ze statusem Związku Polaków na Białorusi – powiedziała PAP Schmidt-Rodziewicz, która jest w kancelarii premiera RP pełnomocnikiem ds. dialogu międzynarodowego.

Reklama

Organizacje polskie na Białorusi mówią o stopniowym wypieraniu języka polskiego z państwowego systemu edukacji w tym kraju, a także różnego rodzaju przeszkodach, z którymi spotykają się osoby chętne do nauki i nauczyciele działający m.in. przy ZPB.

ZPB nie jest uznawany przez władze w Mińsku od 2005 r., kiedy został przez nie zdelegalizowany. Władze współpracują z prorządową organizacją o takiej samej nazwie. Legalizacja ZPB kierowanego obecnie przez Andżelikę Borys jest ważnym postulatem strony polskiej.

Przed południem w Mińsku minister Schmidt-Rodziewicz spotkała się z pełnomocnikiem białoruskiego rządu ds. religii i narodowości (mniejszości narodowych) Leanidem Hulaką.

- Myślę, że to początek dalszych rozmów. To pierwsze takie spotkanie na szczeblu rządowym pomiędzy stroną polską a białoruską. Pan minister (Hulaka - PAP) przyjął zaproszenie do rewizyty w Polsce – dodała, oceniając, że będzie to pierwsza taka wizyta w Polsce.

- Chciałabym, żeby minister zapoznał się z sytuacją mniejszości białoruskiej w Polsce, ale także z systemem edukacji, jakie państwo polskie oferuje obywatelom białoruskim na terytorium RP – podkreśliła minister.

- Będziemy prowadzić dalsze rozmowy na tematy, które nurtują państwo polskie; one muszą zostać rozwiązane po to, aby żadne sprawy nie stały na przeszkodzie zacieśnianiu relacji między Polską a Białorusią. Sprawa mniejszości jest w epicentrum uwagi – wskazała pełnomocniczka premiera RP.

Podkreśliła, że ważnym elementem budowania polityki zagranicznej jest "budowanie relacji na tych płaszczyznach, na których one jeszcze nie zostały zbudowane".

- Partner jest trudny, ale bardzo się cieszymy, że pani minister podjęła się tego trudu, by rozmawiać m.in. w sprawie legalizacji związku, nauczania języka polskiego. Jeśli się o tym nie rozmawia, nie zwraca uwagi na te ważne kwestie, to tych tematów po prostu nie ma – powiedziała Andżelika Borys, prezes ZPB.

Po południu w piątek, minister Schmidt-Rodziewicz odbyła rozmowy z gubernatorem obwodu grodzieńskiego i władzami Grodna, a następnie odwiedziła polskie miejsca pamięci w tym mieście. Wraz z dyplomatami polskimi z Mińska i Grodna minister odwiedziła cmentarz wojskowy w Grodnie, gdzie złożyła wieńce przed Krzyżem Katyńskim i na grobie polskich żołnierzy obrońców Grodna z września 1939 r.

Reklama

Schmidt-Rodziewicz wzięła również udział w uroczystym koncercie zorganizowanym przez ZPB z okazji Święta Wojska Polskiego.

W sobotę polska delegacja będzie uczestniczyć w uroczystościach z okazji 75. rocznicy bitwy o Surkonty (obwód grodzieński), którą stoczyły oddziały AK z siłami NKWD.