"Komisja Europejska zasygnalizowała nieoficjalnie, że chce poruszyć kwestie praworządności w Polsce 16 września na spotkaniu ministrów na Radzie ds. Ogólnych. Ma to zostać przedstawione w ostatniej części spotkania, określanej jako tzw. sprawy różne. Nie będzie to osobny punkt na posiedzeniu ani wysłuchanie. Nie przewidziano dyskusji" - powiedziało PAP unijne źródło dyplomatyczne.

Głównym tematem spotkania ministrów ds. europejskich 16 września ma być wysłuchanie Węgier w ramach procedury art. 7 unijnego traktatu. Będzie to pierwsze wysłuchanie tego kraju w ramach procedury. Wcześniej na spotkaniach na Radzie UE ds. Ogólnych odbyły się wysłuchania Polski w ramach tej samej procedury.

W trakcie wrześniowego spotkania ministrów ma być przeprowadzona także ogólna dyskusja o praworządności w Unii Europejskiej. "Będzie to dyskusja orientacyjna o mechanizmach ochrony praworządności. Nie należy się jednak spodziewać konkretów" - wskazało źródło.

Art. 7 mówi o tym, że na uzasadniony wniosek jednej trzeciej państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej Rada UE może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez kraj członkowski wartości unijnych. Decyzja w tej sprawie, która jest podejmowana przez kraje większością czterech piątych, nie wiąże się jeszcze z sankcjami, ale jest krokiem na drodze do nich. Same sankcje wymagają jednomyślności.