Jeśli Komisja Europejska nie zmieni w odczuwalny sposób kursu wobec Warszawy, państwo prawa w Polsce zostanie ostatecznie zdemontowane – cytuje artykuł portal Deutsche Welle.

Reklama

Warszawa planuje teraz przyjęcie ustawy kneblującej sędziów i prokuratorów, która przewiduje kary za każdą krytykę, każde prawne podważenie nielegalnych nominacji albo pokazowych sądów – donosi dziennik.

Wprawdzie to sprzeczne z prawem UE. Ale rząd wierzy, że może sobie pozwolić na sięgnięcie po metody autorytarnych reżimów, zwłaszcza, że nigdy nie musiał obawiać się odczuwalnych konsekwencji – czytamy w gazecie.

W czwartek posłowie PiS złożyli w Sejmie obszerny projekt nowelizacji przepisów o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym, a także o sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze.

Projekt przewiduje wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za działania o charakterze politycznym. Projekt nakłada na sędziów i prokuratorów obowiązek poinformowania, do jakich partii należeli przed objęciem stanowiska, w jakich stowarzyszeniach działają oraz o ewentualnie prowadzonych portalach - nawet anonimowo lub pod pseudonimem.