Łukaszenka nawiązał do swojego polecenia z minionego weekendu, by przerzucić pewne siły ze wschodniej części kraju na zachód. Wyjaśnił, że polecenie to zostało spełnione. Rozlokowaliśmy oddziały bojowe naszej armii na zachodnich granicach naszego kraju, wprowadziliśmy je w stan pełnej gotowości bojowej - oświadczył. Dziś pojawiają się u nas problemy nie tylko wewnątrz, ale też z zewnątrz - ocenił, dodając, że są to absolutnie skoordynowane działania.

Reklama