10 proc. studentek zostało zgwałconych podczas studiów

Reklama

Pracownia wskazuje w opisie badania, że pytano studentów o gwałt, czyli penetrację seksualną oraz „akty seksualne”, do których zaliczano dotykanie, całowanie lub obmacywanie.

Aż 25 proc. respondentów, którzy padli ofiarą gwałtu, było w tym czasie pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Trzy czwarte z nich zostało zgwałconych przez osobę, którą wcześniej znali.

Czterech na dziesięciu badanych (38%), którzy padli ofiarą penetracji seksualnej bez swojej zgody, nikomu o tym nie powiedziało. Jednocześnie trzy czwarte zgwałconych boryka się z problemami psychologicznym a także ma problemy w aktualnym związku.

Badanie pokazuje, że co piąty student doświadczył aktów seksualnych, na które nie wyraził zgody.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 10-17 maja br. na reprezentatywnej grupie 1059 studentów.