Vystrczil upublicznił odpowiedź doktora Zavorala, którego w piątek zapytał o zdolność sprawowania urzędu przez prezydenta. List do szpitala był konsekwencją braku odpowiedzi na podobne pytanie skierowane przez przewodniczącego Senatu do Kancelarii Prezydenta. Zavoral poinformował Vystrczila, że opinię o stanie Zemana przekazał Kancelarii 13 października.

Reklama

Według opinii CSW Zeman z powodu stanu zdrowia nie jest w stanie pracować. Ze względu na charakter choroby długoterminowa prognoza dotycząca stanu zdrowia prezydenta „oceniana jest jako skrajnie niepewna, a co za tym idzie możliwość powrotu do pracy w ciągu najbliższych tygodni jest mało prawdopodobna” – cytował Vystrczil list z CSW.

Senat: Opinia lekarza umożliwia pozbawienie Zemana funkcji

W ocenie kierownictwa Senatu opinia lekarza umożliwia rozpoczęcie procedury związanej z artykułem 66. konstytucji, która pozwala na czasowe lub stałe pozbawienie funkcji urzędującego prezydenta. Muszą w tej sprawie zgodną decyzję podjąć obie izby parlamentu Czech, a obowiązki prezydenta przechodzą na premiera, przewodniczących Izby Poselskiej i Senatu. Procedura powinna zostać zakończona do 8 listopada. Tego dnia na inauguracyjnej sesji zbiera się wybrana 8-9 października Izba Poselska, a z tą chwilą obecny premier Andrej Babisz powinien złożyć dymisję swojego gabinetu. Rząd wykonuje swoje obowiązki do chwili zaprzysiężenia nowego gabinetu.

Reklama

Przedstawienie informacji CSW poprzedziło oświadczenie dla prasy szefa Kancelarii Prezydenta Vratislava Mynarza, który mówił, że Zeman osobiście podpisał 14 października dekret o zwołaniu na 8 listopada posiedzenia Izby Poselskiej. Zarzucił przewodniczącemu Senatu medialną grę i dążenie do pozbawienia Zemana urzędu. Stanowczo powtórzył, że hospitalizacja prezydenta 10 października była wcześniej zaplanowana, a prezydent cały czas był przytomny.

Reakcja premiera Babisza

Reklama

Premier Babisz, który w chwili, gdy Vystrczil przedstawiał informację ze szpitala, brał udział w programie radiowym, powiedział, że wieści są zaskakujące i z pewnością nie są dobre. We wtorek ma odbyć się spotkanie z kierownictwem Senatu przedstawicieli partii politycznych, które reprezentowane są w parlamencie. Mają zostać przedyskutowane kolejne kroki związane z sytuacją dotyczącą wykonywania funkcji prezydenta przez Zemana.

Szef państwa ma problemy ze zdrowiem od wielu miesięcy. Wiadomo, że cierpi na cukrzycę i związaną z nią neuropatię kończyn dolnych. W kwietniu dziennikarze nie mogli zarejestrować wejścia Zemana do sali, gdzie wręczał nominację jednemu z ministrów. Kilka dni później zdecydował, że będzie publicznie poruszać się na wózku inwalidzkim.

Zeman we wrześniu był w szpitalu przez osiem dni. Jego kancelaria informowała później, że przeszedł kilka badań i zabiegów. Podano, że cierpiał z powodu odwodnienia i lekkiego bólu oraz wyczerpania. Nie stwierdzono pogorszenia się stanu zdrowia z powodu cukrzycy, informowano też, że neuropatia także utrzymuje się w normie. Ostatni raz Zeman pojawił się publicznie 5 września podczas inauguracji nowego roku szkolnego w szkole podstawowej w Brnie.