- Na przestrzeni wieków współpraca białoruska-polska nabierało dodatkowego znaczenia dzięki bezcennym połączeniom różnych relacji międzyludzkich - oświadczył Łukaszenka, cytowany przez służbę prasową. Życzenia, skierowane do "narodu Polski" polityk złożył w imieniu "miłującego pokój wieloetnicznego narodu Białorusi i swoim własnym".

Reklama

Łukaszenka złożył życzenia, pisząc o odwiecznych związkach pomiędzy naszymi narodami, wspólnocie wartości duchowych i kulturowych, dobrosąsiedzkich kontaktach.

Białoruski lider wyraził zarazem przekonanie, że mimo "politycznej koniunktury, brutalnych wyzwań i zagrożeń, poprzez otwartość i racjonalny dialog, nieuprzedzone spojrzenie na historię i współczesność nasze narody są w stanie wspólnie realizować pragmatyczne, jednoczące idee".

"Solidarności, dobrobytu i pewności jutra"

Dodał, że "jest przekonany, iż zasady nieingerencji w sprawy wewnętrzne, ważne projekty inwestycyjne, wspólna praca na arenie międzynarodowej na rzecz stabilności i bezpieczeństwa posłużą prawdziwemu wzmocnieniu niepodległości i suwerenności naszych krajów".

Reklama

Polakom Łukaszenka życzy "solidarności, dobrobytu i pewności jutra".

Życzenia białoruskiego przywódcy zbiegły się w czasie z kryzysem migracyjnym na granicy, który - według władz Polski, UE i innych krajów zachodnich - jest inspirowany oraz kontrolowany przez władze w Mińsku i doprowadził do najpoważniejszej sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w regionie w ostatnim czasie.