MTS odrzucił rosyjskie zarzuty o ludobójstwo we wschodniej Ukrainie i wydał środek tymczasowy nakazujący Rosji wstrzymanie inwazji.

Reklama

O decyzji poinformowała przewodnicząca MTS sędzia Joan E. Donoghue.

MTS to organ sądowy ONZ, który powołano do rozstrzygania sporów między państwami. Wyroki tego trybunału nie podlegają odwołaniu.

"Cały świat patrzy na Ukrainę"

W tej chwili cały świat patrzy na Ukrainę. Nikt nie ma prawa kierować broni przeciwko cywilom - powiedział prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego Karim Khan podczas konferencji prasowej w Medyce. Zaapelował przy tym o wspólny wysiłek w celu dokumentowania zbrodni wojennych na Ukrainie.

Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze Karim Khan podczas wspólnej konferencji prasowej z szefem MS, prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobro w Medyce poinformował, że spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy i Prokuratorem Generalnym tego kraju. Nasze biuro prokuratorskie ma jurysdykcję, żeby przeprowadzić postępowanie i śledztwo ws. tego, co dzieje się na Ukrainie. To, co zaczęło dziać się po 24 lutego (kiedy Rosja napadła na Ukrainę - PAP), wymaga bardzo pilnego podjęcia konkretnych kroków, aby udowodnić, że praworządność jest nie tylko czymś abstrakcyjnym - mówił.

Khan zwrócił uwagę, że 41 państw, w tym Polska, złożyły wniosek i zaapelowały o jak najszybsze wszczęcie śledztwa i wyjaśnianie sprawy. Wszyscy powinni zjednoczyć wysiłki, aby udowodnić, że prawo (...) będzie działało właśnie dla tych kobiet i dzieci, które uciekają z Ukrainy. Chcemy, żeby sprawiedliwości stało się zadość - dodał.

Reklama

Wyraził wdzięczność i podziękował przy tym polskiemu rządowi za wsparcie. W tej chwili cały świat patrzy na Ukrainę. Żaden człowiek z bronią czy rakietą nie ma prawa kierować tego przeciwko cywilom. Obiekty cywilne powinny być chronione. Jeńcy wojenni powinni być traktowani z poszanowaniem ich praw. Musimy też połączyć wysiłki wspólną wolą, żeby udowodnić, że żadne zbrodnie przeciwko dzieciom, żadne przestępstwa na tle seksualnym, rasowym nie mogą mieć miejsca - zaznaczył Khan.

Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze poinformował, że 16 marca wyda wyrok ws. zbrodni wojennych popełnianych przez Rosję na Ukrainie. MTK wszczął śledztwo w tej sprawie 2 marca.

7 marca, podczas przesłuchania przed MTK, które zignorowała Rosja, Ukraina wezwała Trybunał do jak najszybszego zastosowania środków zapobiegawczych w przypadku oskarżeń Rosji o ludobójstwo i zobowiązanie Moskwy do zaprzestania operacji wojskowych na terytorium Ukrainy. MTK rozpatruje oskarżenia wobec Rosji na podstawie Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa.