Gen. Barrons w swoim tekście w "The Sunday Times" stwierdza, że może do tego dojść wiosną przyszłego roku. Przypomina, że to wtedy spodziewana jest "szeroko zakrojona" ukraińska ofensywa. Brytyjski generał uważa, że może ona "prowadzić do sukcesów na polu bitwy i wyzwolenia ziem zajętych przez Rosję", ale wtedy Putin poczuje się osaczony i zacznie zastanawiać się nad podjęciem innych kroków.

Reklama

Barrons przypomina, że rosyjska doktryna wojenna zakłada możliwość wykorzystania broni jądrowej jako "środka przymusu". "Byłoby to pierwsze użycie broni jądrowej od 77 lat, łamiące ogromne tabu, ale nie jest to niewyobrażalne dla Rosjan, jeśli cele usprawiedliwiają to w ich oczach" - twierdzi gen. Richard Barrons.