Komisarz UE odpowiedzialna za sprawy wewnętrzne Ylva Johansson pogratulowała Leijtensowi nominacji. - Zobowiązujemy się do dalszego poprawiania sposobu zarządzania Fronteksem, aby lepiej chronić zewnętrzne granice UE - oświadczyła.

Reklama

Hans Leijtens studiował socjologię i psychologię na Królewskiej Akademii Wojskowej w Bredzie w latach 1981-1985, a w roku 2008 obronił doktorat na temat administracji publicznej na Uniwersytecie w Lejdzie.

59-letni Leijtens był m.in. dowódcą plutonu opancerzonych samobieżnych dział przeciwlotniczych w Królewskiej Armii Holandii, wykładowcą Królewskiej Akademii Wojskowej i dowódcą holenderskiego kontyngentu w Afganistanie. W maju 2012 roku został dowódcą Holenderskiej Żandarmerii Królewskiej.

"W trudnym okresie"

Portal Politico zwraca uwagę, że Leijtens obejmie funkcję szefa Fronteksu w trudnym okresie dla tej agencji i zastąpi sprawującą tymczasowo tę funkcję Aiję Kalnaję.

Kalnaja została tymczasową dyrektor wykonawczą Fronteksu w lipcu i zastąpiła Fabrice'a Leggeriego, który był oskarżany o tolerowanie takich procedur jak nielegalne odpychanie migrantów poza wody terytorialne krajów UE.

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) potwierdził, że prowadzi postępowanie przeciw Fronteksowi, nie podał jednak żadnych szczegółów. Według portalu Mediapart, tygodnika "Der Spiegel" i organizacji reporterów Lighthouse Reports śledztwo to dotyczy Aiji Kalnaji.

W październiku Frontex poinformował, że liczba nielegalnych wjazdów do Unii Europejskiej wzrosła między styczniem a wrześniem o 70 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2021 roku, osiągając najwyższy poziom od 2016 roku.