Mimo że w ciągu ostatniego półrocza ogólna liczba przestępstw zmalała, to doszło do większej liczby przypadków przemocy domowej, brutalnych zbrodni i włamań.

Przestępczość w Paryżu spada

Nunez, który został mianowany w 2022 roku, poinformował, że odsetek przypadków zniszczenia cudzej własności spadł w tym okresie o 2 proc. na przedmieściach i o 5 proc. w centrum miasta, a liczba kradzieży zmalała odpowiednio o 20 proc. i 25 proc. Szef stołecznej policji przypisał tę tendencję rozmieszczeniu większej liczby funkcjonariuszy na obszarach o wysokiej przestępczości i w bardziej zatłoczonych częściach miasta, takich jak stacje metra czy popularne atrakcje turystyczne.

Reklama

Szef paryskiej policji podkreślił jednak, że "strukturalnie wysoki poziom przestępczości w regionie paryskim nie pozwala mówić o ogólnie pozytywnej sytuacji". Za punkt newralgiczny Nunez uznał włamania, których odsetek wzrósł o 5,3 proc. na przedmieściach Paryża i o 8,8 proc. w centrum stolicy.