Ośrodek informuje, że te niewielkie postępy taktyczne są wynikiem lokalnych ataków lądowych w obu regionach. Miejscowości wymienione w dalszej części raportu leżą po obu stronach granicy administracyjnej dzielącej obwody doniecki i zaporoski.

Reklama

Ataki ukraińskie

Reklama

Nagrania opatrzone danymi geolokalizacyjnymi wskazują, że ukraińskie wojska zmechanizowane przesunęły się na północny wschód od miejscowości Riwnopil (obwód doniecki). Źródła rosyjskie donosiły o atakach ukraińskich w kierunku kolejnych miejscowości w tym rejonie: Pryjutnego i Makarjiwki, jak również o zajęciu przez Ukraińców miejscowości Nowodariwka i Neskuczne. "Niektórzy rosyjscy blogerzy wojenni twierdzili, że siły ukraińskie przerwały pierwszą linię obrony rosyjskiej i przesunęły się na 500 metrów do 3 km w tym kierunku" - informuje ISW. Zaznacza, że nie ma wizualnych potwierdzeń tych postępów.

"Język tych doniesień wskazuje, że siły rosyjskie straciły pozycje również w Łewadnem (...), choć nie jest jasne, czy zmiana ta jest niedawna, czy też doszło do niej wcześniej. Nagranie opublikowane 2 czerwca pokazuje elementy ukraińskiej brygady artyleryjskiej prowadzącej ogień na pozycje rosyjskie koło miejscowości Staromajorske", pomiędzy Neskucznem i Riwnopilem - relacjonuje ośrodek.

Jak wskazują analitycy, inne doniesienia rosyjskie mówią o ograniczonych kontratakach ukraińskich w pobliżu miejscowości Mała Tokmaczka (obwód zaporoski), leżącej 28 km na południowy wschód od Hulajpola. Rosjanie uważali, że ograniczone kontrataki ukraińskie w rejonie Hulajpola są operacjami zwiadowczymi.