"Przetrwanie rosyjskich sił lądowych zależy od skutecznego wykrywania ukraińskiej artylerii i atakowania jej, często własną artylerią. Kluczowym elementem takiego podejścia są radary rozpoznania artyleryjskiego, które pozwalają dowódcom szybko lokalizować działa wroga" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Reklama

Brak radarów Zoopark

Rosji coraz bardziej brakuje takich radarów, szczególnie nowoczesnych maszyn Zoopark-1M - ocenia brytyjski resort obrony. Jak zaznacza, z całej floty rozmieszczonych na Ukrainie radarów Zoopark obecnie zdatnych do użytku jest zaledwie garstka.

Przyczyna dymisji Popowa

To właśnie skarga na brak tego sprzętu była jednym z głównych punktów krytyki kierownictwa rosyjskiego ministerstwa obrony, która najwyraźniej stała się przyczyną zwolnienia generała Popowa - podkreślono w aktualizacji wywiadowczej. Dodano, że według jawnych źródeł informacji na początku lipca zniszczono kolejny radar Zoopark stacjonujący blisko pozycji zajmowanych przez 58. Armię Ogólnowojskową.

"Powaga, z jaką Popow najwyraźniej potraktował ten problem, podkreśla utrzymującą się centralną rolę artylerii w wojnie" - podsumowało brytyjskie ministerstwo obrony.