Były szef wojskowej komisji lekarskiej za łapówkę obiecywał poborowym usunięcie ich z listy osób powoływanych do wojska na podstawie fikcyjnych zaświadczeń o niezdolności do pełnienia służby wojskowej ze względu na stan zdrowia. Dzięki tym zaświadczeniom mężczyźni mogli wyjechać za granicę.

Reklama

Schował prawie milion dolarów

Według śledczych zatrzymany współpracował z kilkoma członkami obwodowych wojskowych komisji lekarskich i pracownikami placówek medycznych. Podczas rewizji znaleziono u niego prawie milion dolarów oraz 22 tys. euro, a także dokumenty dotyczące kilku mieszkań i działek ziemi.

Czym jest SBU?

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, znana jako SBU, to ukraińska służba specjalna podległa Prezydentowi Ukrainy i kontrolowana przez Radę Najwyższą Ukrainy. Powstała 20 września 1991 roku z ukraińskich struktur radzieckiego KGB.

Reklama

Do zadań SBU należy m.in. kontrwywiad, ochrona informacji niejawnych, kontrola proliferacji materiałów przydatnych do produkcji broni masowego rażenia, walka z przestępczością gospodarczą, przestępczością komputerową.