Dotychczas prawo w Somalii za dziecko uznawało osobę poniżej 18. roku życia.

Somalia. Zmiana wieku

Znowelizowana konstytucja stanowi, że termin dziecko "odnosi się do osoby w wieku poniżej 15 lat”.

Reklama

Przyjmując te poprawki, Somalia naruszyła swoje zobowiązania wobec Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka, która definiuje je jako osobę poniżej 18. roku życia. Dzień przed głosowaniem zastępca dyrektora ds. Afryki w Human Rights Watch Laetitia Bader przestrzegała, że poprawki zmierzają do osłabienia konstytucyjnej ochrony dzieci, zwłaszcza dziewcząt, narażając je na większe ryzyko zawierania małżeństw i pozbawiając ochrony przed różnymi formami nadużyć.

Reklama

Bader wezwała darczyńców Somalii, by wszelkimi sposobami odwiedli prawodawców od przyjęcia poprawek. Od 2014 r. Unia Europejska i jej państwa członkowskie przekazały Somalii ponad 3,5 mld euro.

Małżeństwa dzieci

Reklama

Szacuje się, że w Somalii 45 proc. dziewcząt wychodzi za mąż przed ukończeniem 18. roku życia, a 16 proc. przed ukończeniem lat 15, co daje temu krajowi dziesiąte miejsce na świecie pod względem częstości występowania małżeństw dzieci.

Na całym świecie ponad 250 milionów żyjących obecnie kobiet zostało wydanych za mąż przed ukończeniem 15. roku życia

W większości krajów Afryki dziewczęta wychodzą za mąż przed ukończeniem 18. roku życia. Według organizacji Girls Not Brides najwięcej takich małżeństw zawieranych jest w Nigrze, Etiopii, Czadzie, Mali, Sudanie i Sudanie Południowym, gdzie zdarzają się przypadki wydawania za mąż dziesięcioletnich dzieci. W południowoafrykańskim Lesotho, gdzie kobiety formalnie potrzebują zgody rodziców na zawarcie małżeństwa aż do 21. roku życia, 16 proc. dziewcząt wychodzi za mąż przed ukończeniem 18 lat.

Sobotnie poprawki do somalijskiej konstytucji oprócz obniżenia wieku pełnoletności przede wszystkim wzmocniły pozycję prezydenta, dając mu prawo do mianowania i odwoływania premiera.