a) Chore lub niepełnosprawne dziecko w rodzinie

Choroba lub niepełnosprawność dziecka to nie tylko wyzwania związane z organizacją opieki czy wysokimi kosztami leczenia. To ogromne obciążenie psychiczne dla rodziców dziecka. Często jedno z małżonków nie wytrzymuje takiej presji i odchodzi, a drugie zostaje samo z niepełnosprawnym dzieckiem. Jeśli choruje dziecko, często jedno z rodziców rezygnuje z pracy. Sytuacja finansowa rodziny staje się ciężka.

Reklama

W XIV edycji Paczki do projektu włączyliśmy 6 916 rodzin w kategorii choroba lub niepełnosprawność w rodzinie i 4 246 w kategorii chore lub niepełnosprawne dziecko w rodzinie.
W tym samym roku stopa skrajnego ubóstwa w gospodarstwach domowych z przynajmniej jednym dzieckiem do lat 16 posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności wyniosła ok 15%.

Bezinteresowność
Niesłodki i orzeźwiający - taki jest zapach perfum, o jakich marzy. Nie wierzy jednak, że ktoś mógłby dać jej coś za darmo. W jej świecie nie ma miejsca na bezinteresowność. Halina kiedyś pracowała jako barmanka, dziś nie może, bo jej chory na Zespół Downa syn wymaga jej stałej obecności i opieki. Halina powtarza, że nie jest źle, jak może to łapie zlecenia - mycie okien albo produkcja koszyków z wikliny. Znajoma doradza pomoc księdza albo MOPS-u, ale Halina wie, że nigdy nie skorzysta. Bo bardziej niż biedy, wstydzi się prosić.

b) Choroba lub niepełnosprawność w rodzinie

Reklama
SZLACHETNA PACZKA

Kiedy w rodzinie pojawia się choroba, niepełnosprawność dziecka lub innego członka rodziny, jej życie diametralnie się zmienia. Najczęściej konieczna jest stała opieka nad chorym czy niepełnosprawnym.

Marzenie o godnym życiu
Rodzina: Ewa (46 l.), Dariusz (45 l.), Michał (24 l.), Melania (9 l.)
Rodzice Michała i Melanii są niepełnosprawni. Chłopak uczy się w liceum i wszystkie wolne chwile poświęca na pracę, chce pomóc schorowanej rodzinie.
Wierzy, że kiedyś będzie dużo zarabiał i jego najbliżsi będą godnie, szczęśliwie żyć.
853 zł - dochody
740 zł - wydatki
28 zł – tyle zostaje na życie na 1 członka rodziny
Potrzeby: żywność, środki czystości, odkurzacz


W 38% rodzin włączonych do projektu, niepełnosprawność jednego z członków uniemożliwia podjęcie pracy.

W 41% rodzin z chorobą lub niepełnosprawnością przynajmniej 1 osoba pracuje, mimo to rodziny te żyją w biedzie.

W 2014 roku w Polsce stopa skrajnego ubóstwa wśród osób w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną wyniosła ok. 11%.