Według Platformy, na ratowanie SKOK-ów poszło ponad 3 mld złotych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a Grzegorz Bierecki spokojnie mnoży swój majątek. W tym samym czasie politycy PiS blokowali rozwiązania poddające SKOK-i kontroli państwa, a teraz forsują podatek bankowy, który miałby nie obejmować SKOK-ów.

Reklama