Partia Jarosława Kaczyńskiego uzyskałaby co czwarty głos (25 proc. - spadek o dwa punkty proc.). Następne w kolejce są PSL i SLD z 8-proc. poparciem.

Reklama

Na Europę Plus Twój Ruch Janusza Palikota zagłosowałoby 6 proc. ankietowanych. 4-procentowym poparciem respondentów cieszy się Kongres Nowej Prawicy Janusza Korwina-Mikkego i Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry.

Jeden punkt proc. mniej uzyskałaby Polska Razem Jarosława Gowina. 16 proc. ankietowanych nadal nie wie, na kogo chciałoby oddać swój głos.

Sondaż został zrealizowany w dniach 2-3 kwietnia 2014 na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków metodą wywiadu telefonicznego.