Według najnowszego sondażu TNS OBOP, udział w wyborach zamierza na pewno wziąć 34 proc. badanych; kolejne 28 proc. raczej chce głosować. Z tej grupy prawie jedna trzecia - 28 proc. - nie wie jednak kogo poprze.

Reklama

Wśród niezdecydowanych jest więcej kobiet - 31 proc. - niż mężczyzn - 25 proc.

Najwięcej niezdecydowanych na kogo głosować jest wśród młodych ludzi (grupa wiekowa 18-24 lata) - 45 proc; druga pod tym względem jest grupa wiekowa 45-54 lat - 35 proc.; 33 proc. niezdecydowanych ma od 35 do 44 lat.

Wśród osób powyżej 65 lat niezdecydowanych jest 22 proc. W grupie wiekowej 25-34 lata 20 proc. nie wie jak głosować, w grupie 55-64 lat nie wie jak głosować 18 proc.

Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia najwięcej niezdecydowanych jak głosować jest wśród osób, które jeszcze się uczą - 35 proc. Wśród osób, które chcą głosować, a mają wykształcenie zasadnicze zawodowe, nie wie na kogo głosować 33 proc. Najmniej niezdecydowanych jak głosować jest wśród osób z licencjatem i wyższych wykształceniem - 20 proc.

Więcej niezdecydowanych na kogo oddać głos jest wśród mieszkańców wsi (30 proc.). Podobny dylemat ma 27 proc. mieszkańców miast.

Najwięcej osób, które - mimo chęci udziału w wyborach - nie wiedzą na kogo głosować jest wśród osób bezrobotnych - 43 proc. W grupie uczniów i studentów niezdecydowanych jest 35 proc. Najmniej osób nie wie jak głosować w grupie prywatnych przedsiębiorców (20 proc.) oraz emerytów i rencistów 21 proc.W odniesieniu do praktyk religijnych najwięcej niezdecydowanych jest w grupie osób nieregularnie praktykujących - 31 proc. Najmniej wśród niepraktykujących - 25 proc.

Najwięcej osób, które nie wiedzą na kogo głosować jest wśród osób, które oceniają swoją sytuację materialną jako złą (33 proc.); najmniej w grupie, która uważa, że ma dobrą sytuację materialną (20 proc.).

Najmniej niezdecydowanych na kogo głosować jest wśród osób o lewicowych poglądach - 4 proc.; w grupie o poglądach prawicowych - 15 proc.; o poglądach centrolewicowych - 18; centroprawicowych - 23 proc. Najwięcej niezdecydowanych jest w grupie osób o niesprecyzowanych poglądach - 46 proc.

Sondaż TNS OBOP zrealizowano w dniach 4-8 sierpnia na reprezentatywnej, losowej 980-osobowej ogólnopolskiej próbie osób od 18 roku życia.

Według badania, gdyby wybory odbyły się w połowie sierpnia, wygrałaby je Platforma Obywatelska, uzyskując 45 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazłoby się PiS z 30-proc. poparciem. Do Sejmu weszłyby też SLD (9 proc.) i PSL (7 proc.).

Jednak przy uwzględnieniu w wynikach sondażu także osób, które deklarują udział w wyborach, a nie wiedzą na kogo głosować, poparcie dla PO wyniosłoby 31 proc.; dla PiS - 22 proc.; dla SLD - 6 proc., a dla PSL - 5 proc. Niezdecydowani, których jest 28 proc., stanowią zatem drugą co do wielkości siłę, po zwolennikach PO.

W takim ujęciu PO i PiS dzieli 9 pkt procentowych, a nie 15 pkt proc., jak w przypadku klasyfikacji nieuwzględniającej osób niezdecydowanych.

W ostatnich miesiącach - jak wynika z badań TNS OBOP - odsetek osób, które chcą głosować, a nie wiedzą na kogo znacznie wzrósł. W badaniu lipcowym było to 25 proc; w czerwcu - 19 proc.; w maju - 19 proc., a w kwietniu - 17 proc. Jeszcze w grudniu 2010 roku odsetek tych osób wynosił 16 proc, podczas gdy w listopadzie był znacznie wyższy i wynosił 23 proc.