Dopisać się do spisu wyborców może też osoba nigdzie niezamieszkała, a przebywająca na obszarze danej gminy.

Wniosek należy złożyć w gminie, na terenie której chce się głosować. We wniosku powinno znaleźć się nazwisko i imię (imiona), imię ojca, data urodzenia, numer PESEL i adres zamieszkania wyborcy.

Reklama

Prawo dopuszcza dopisanie się do spisu wyborców przez internet, ale na razie dotyczy to tylko 327 urzędów w kraju (gmin w Polsce jest prawie 2,5 tys.) Aby skorzystać z usługi, wyborca musi mieć konto i zaufany profil na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl) Realizacja wniosku o dopisanie do spisu może trwać jednak nawet 7 dni.

Warto pamiętać, że każda osoba, która będzie wyjeżdżać i wie, że w dniu wyborów będzie poza swoim miejscem zamieszkania, może też zagłosować mając przy sobie zaświadczenia o prawie do głosowania. Jest ono wydawane przez urzędy gmin i urzędy miejskie do piątku 7 października, w godzinach urzędowania tych urzędów.