Solidarna Polska chce stworzyć europejski rejestr pedofilów. Taki cel stawia sobie w nowej kadencji Parlamentu Europejskiego Zbigniew Ziobro. Podczas konferencji mówił między innymi, że ta propozycja jest blokowana w polskim parlamencie. Dlatego - podkreślał - będziemy forsować w Parlamencie Europejskim stworzenie rejestru, by przełamać opór części rządzących polityków (...) by chronić polskie dzieci.

Reklama

Do rejestru mieliby trafiać skazani prawomocnymi wyrokami za przestępstwa pedofilii. Jak tłumaczą politycy Solidarnej Polski, spis ten powinien być dostępny dla wszystkich. Chodzi o to, by można było na przykład sprawdzić, czy kandydaci do pracy z dziećmi nie byli w przeszłości karani.