"Dociera do nas kolejna fala tragicznych informacji o zatruciu tzw. dopalaczami młodych ludzi oraz dzieci. W związku z tym zwracam się z serdeczną prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi tak w nauczaniu, jak i duszpasterskim działaniu na potrzebę profilaktyki w tej sprawie" - napisał abp Nycz.

Reklama

Hierarcha podkreśla w nim, że duchowni wraz z rodzicami i wychowawcami powinni wypracować program i działania, które "pozwolą młodym ludziom odnaleźć sens życia, doświadczyć miłości i akceptacji, która jest najcenniejszym doświadczeniem w procesie wzrastania".

"Niech wasze oczy i serca będą gotowe dostrzec zagubionego i poranionego wewnętrznie człowieka. W świecie wielu napięć i trudności trzeba ukazywać drogę wartości życia i czystego sumienia" - napisał arcybiskup.

Zwrócił się też z prośbą o wywieszenie w gablotach parafialnych apelu wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego w sprawie tzw. dopalaczy.

Wojewoda napisał w tym apelu m.in., że "problem dopalaczy dotyczy wszystkich - nie tylko młodych, ich rodzin, ale każdego z nas: ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk, o różnych zainteresowaniach". Podkreślił, że mimo zamknięcia na Mazowszu wszystkich znanych sklepów z dopalaczami, powstają nowe miejsca ich dystrybucji. "Informujmy policję o punktach sprzedaży i dystrybucji dopalaczy. (...) Policja sprawdzi każdy sygnał o sklepach i innych miejscach z tymi substancjami. Informując, działamy przeciwko tym, którzy szkodzą naszym dzieciom" - apelował wojewoda mazowiecki.