Do ekspresowych uzgodnień międzyresortowych rozesłano z MSWiA projekt nowelizacji ustawy o stosunkach państwo-kościół, kończący działalność Komisji Majątkowej. Na uwagi do projektu, który ma wejść w życie 1 stycznia 2011 r. resorty mają czas do piątku do o 10.00.

Reklama

Jak poinformowała w czwartek PAP rzeczniczka MSWiA Małgorzata Woźniak, projekt nowelizacji uchyla zapisy ustawy o stosunkach Państwo-Kościół, regulujące tryb i zasady działania Komisji Majątkowej. Sprawy związane z roszczeniami o przejmowanie majątków rozpatrywanoby na zwykłych zasadach, drogą sądową. Resort przygotował też projekt umowy z Konferencją Episkopatu Polski, która stanowiłaby potwierdzenie, że obie strony zgodnie chcą takiej nowelizacji ustawy.

W myśl projektu, podmioty kościelne, państwowe, samorządowe czy prywatne będące uczestnikami postępowań regulacyjnych prowadzonych dotychczas na podstawie przepisów o Komisji Majątkowej w sprawach, w których nie zapadło dotąd orzeczenie komisji będą mieć 6 miesięcy na wystąpienie o podjęcie zawieszonego postępowania sądowego, a jeżeli nie było ono wszczęte - wystąpić do sądu o zasądzenie roszczenia.

Istotny spadek liczby spraw wpływających do Komisji Majątkowej w ostatnim czasie jest powodem planowanego w projekcie nowelizacji ustawy zakończenia działalności komisji - napisano w uzasadnieniu projektu, do którego w czwartek dotarła PAP.

Komisja, powołana do życia ustawą o z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Rzymskokatolickiego, przez ponad 20 lat działalności w składzie równej liczby przedstawicieli MSWiA i Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski rozpatrywała wnioski dotyczące przywrócenia lub przekazania własności nieruchomości lub ich części. Wnioski do komisji składały kościelne osoby prawne.

"Mając na uwadze, w porównaniu do lat ubiegłych, istotny spadek w ostatnim czasie liczby wniosków o wszczęcie postępowań regulacyjnych rozstrzygniętych przez Komisję w formie orzeczenia lub ugody przed nią zawartej, Rada Ministrów w porozumieniu z Konferencją Episkopatu Polski uzgodniły uchylenie przepisów ustawy stanowiących podstawę funkcjonowania Komisji Majątkowej" - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

Wyrazem tego porozumienia państwa i Kościoła jest umowa, której projekt dołączono do nowelizacji. "Rada Ministrów i Konferencja Episkopatu Polski oświadczają, że uzgodniły projekt ustawy o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik do niniejszej Umowy" - głosi jej zapis.